VICTORY DAY 2016 EXHIBITION MATCH: Teams

0

DHAKA, Tuesday, 13 December 2016

  • Date:            Friday, 16 December 2015
  • Match type:            Twenty20
  • Venue:            SBNCS, Mirpur
  • Match starts: 15h30 (BST)

 

TEAMS

 

Shaheed Jewel XI:

Shariar Hossain Biddut, Javed Omer Belim, Mehrab Hossain Opi, Jahangir Alam, Hasanuzzaman, Neeyamur Rashid Rahul, Faruque Ahmed, Enamul Hoque Moni, Khaled Mashud Pilot (Captain), Mohammad Ali, Morshed Ali Khan Sumon, Shafiuddin Ahmed Babu, Talha Jubair, Anisur Rahman

Team Manager: Athar Ali Khan

Coach: Dipu Roy Chowdhury

 

Shaheed Mushtaque XI:

Harunur Rashid Liton, Hannan Sarker, Habibul Bashar, Akram Khan (Captain), Minhazul Abedin Nannu,  Naimur Rahman Durjoy MP, Khaled Mahmud Sujan, Jamal Uddin Babu, Alamgir Kabir, Saiful Islam, Mohammad Rafique, Sazzad Ahmed Shipon, Saifullah Khan Gem, Hasibul Hossain Shanto

Team Manager: Zahid R