Rangpur Riders

Player List

Mashrafe Bin Mortaza

Md. Mithun

Shahriar Nafees Ahmed

Rubel hossain

Nazmul Hoosain Apu

Shohag Gazi

Ziaur Rahman

Fazle Mahmud Rabbi

Abdur Razzak

Ebadot Hossain

MD. Elias

Nahidul Islam

Ravi Bopara

David Willey

Samuel Badree

Johnson Charles

Thisara Perera

Kausal Perera

Adam Lyth

Chris Gayle

Sami Ullah Shenwari

Zahir Khan

BPL Top Stories

BPL Fixture 2017

 

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 23. Rajshahi Kings VS Khulna Titans

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 24. Dhaka Dynamites VS Rangpur Riders

2:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 25. Khulna Titans VS Rangpur Riders

7:00 pm
BPL 2017
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 26. Chittagong Vikings VS Sylhet Sixers

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 27. Comilla Victorians VS Rajshahi Kings

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 28. Chittagong Vikings VS Rangpur Riders

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 29. Chittagong Vikings VS Dhaka Dynamites

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 30. Khulna Titans VS Rajshahi Kings

1:00 pm
BPL 2017
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 31. Rangpur Riders VS Sylhet Sixers

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 32. Khulna Titans VS Comilla Victorians

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 33. Chittagong Vikings VS Rajshahi Kings

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong.

Match 34. Comilla Victorians VS Dhaka Dynamites

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 35. Comilla Victorians VS Rangpur Riders

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 36. Dhaka Dynamites vs Rajshahi Kings

1:00 pm
BPL 2017
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 37. Sylhet Sixers VS Chittagong Vikings

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 38. Rangpur Riders VS Khulna Titans

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 39. Comilla Victorians VS Khulna Titans

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 40. Rajshahi Kings VS Chittagong Vikings

1:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 41. Dhaka Dynamites VS Rangpur Riders

6:00 pm
BPL 2017
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 42. Comilla Victorians Sylhet Sixers

2:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 43. Eliminator (3rd Position VS 4th Position)

7:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 44. 1st Qualifier (1st Position VS 2nd Position)

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 45. 2nd Qualifier (Loser of 44 Match VS Winner of 43 Match)

6:00 pm
Bangladesh Premier League
Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka.

Match 46. Final (Winner of 44 Match Vs Winner of 45 Match)