[Highlights] : Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals | 26th Match | Season 7 | Bangabandhu BPL 2019