[Photos] : Dhaka Platoon vs Rajshahi Royals, Match 3